Controlul calităţii & Productivitate

Strategia de asigurare a calităţii, a igienei şi a siguranţei produselor noastre, precum şi a spaţiilor de producţie, reprezintă cea mai mare grijă a noastră şi unul dintre cei mai importanţi factori ai succesului activităţii noastre de până acum. Pentru noi, asigurarea calităţii nu înseamnă doar excelenţă, ci şi garantarea respectării unui angajament faţă de consumator.
 
Utilizând materii prime de la furnizori consacraţi care îndeplinesc cele mai înalte standarde de calitate, răspundem cerinţelor de piaţă şi anume fabricarea produselor de înaltă calitate.

Urmărim şi verificăm procesul de producţie în fiecare fază a acestuia, cu ajutorul inspectorilor de calitate (CTC-ist) şi a laboranţilor. Unitatea dispune de un laborator dotat cu aparatură de ultimă generaţie unde sunt efectuate analize fizico-chimice şi organoleptice, astfel încât să asigurăm un produs finit ce va fi predat clientului în stare perfectă şi în conformitate cu  cerinţele standardelor şi legislaţiei europene şi naţionale în vigoare. Periodic, produsele noastre sunt analizate de un laborator acreditat Renar.

Din 2004 am implementat sistemul de asigurare a calităţii şi siguranţei alimentare conform standardului German I.F.S (International Food Standard), certificarea având loc în noiembrie 2005. IFS cuprinde cerinţele ISO 9001: 2000, cele din HACCP care sunt incluse în ISO 2200:2005 cât si un set suplimentar de cerinţe referitoare la produs.  Auditurile de supravegere şi certificare sunt executate de către TÜV NORD România în  conformitate cu procedurile TÜV NORD CERT iar eliberarea certificatului se face de către TÜV NORD CERT, Germania.

Priorităţile principale ale managementului organizaţiei sunt:

  • dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a infrastructurii organizaţiei;
  • implicarea întregului personal în acţiunile de îmbunătăţire continuă a calităţii produselor;
  • îmbunătăţirea condiţiilor de muncă;
  • îmbunătăţirea permanentă a capabilităţii tehnice de realizare a produsului;
  • creşterea nivelului de competenţă pentru personalul de execuţie;
  • identificarea, evaluarea şi ţinerea sub control a tuturor riscurilor care ar putea compromite siguranţa alimentului;
  • conştientizarea permanentă a întregului personal privind implementarea şi menţinerea în permanenţă a regulilor de Bună Practică de Producţie ăi Bună Practică de Igienă;
  • conştientizarea permanentă a întregului personal prin respectarea regulilor de Bune Practici de Producţie şi Bune Practici de Igienă;
  • implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii şi siguranţei alimentare (IFS);
  • protejarea mediului înconjurător;

Sistemul de asigurare a calităţii furnizează probe şi dovezi obiective care atestă că produsele fabricate de noi satisfac cerinţele exprimate şi implicite ale clienţilor, precum şi asigurarea securităţii acestora.