ANUNT PUBLIC

 

S.C. CONTEC FOODS S.R.L., titular al proiectului “Montare panouri fotovoltaice”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Montare panouri fotovoltaice”, propus a fi amplasat in Municipiul Tecuci, Strada 1 Decembrie 1918 nr. 134 .

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la

urmatoarea adresa de internet ( http://www.anpm.ro/web/apm-galati/drafturi-actereglementare ).

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pe adresa de e-mail   office@apmgl.anpm.ro , in termen de l0 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati”.

 

Cu stima,

Director General Adjunct

Ing. Capmare Laurentiu