Anunt Public

 

“ S.C. CONTEC FOODS S.R.L. , titular al proiectului “Amplasare utilaj mixuri deshidratate in constructie existenta” , anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M. Galați,  in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul susmentionat, propus a fi amplasat în Mun. Tecuci , str. 1 Dcembrie 1918 nr. 134, Județul Galați .

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galați , str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi orele 8:30-16:00 si  vineri intre orele 8:30 -13:30 , precum și la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro – Reglementări/Acordul de mediu/Proiect decizie etapa de încadrare .

Publicul interesat poate înainta comentariile/observațiile la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț până la data de  26.10.2018”

 

                                        Director General Adjunct

                                         Ing. Laurentiu Capmare

 

                           Anunt Public

 

“ S.C. CONTEC FOODS S.R.L. , titular al proiectului “Amplasare statie alimentare motorina 5000 litri pentru utilaje proprii” , anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M. Galați,  in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul susmentionat, propus a fi amplasat în Mun. Tecuci , str. 1 Dcembrie 1918 nr. 134, Județul Galați .

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galați , str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi orele 8:30-16:00 si  vineri intre orele 8:30 -13:30 , precum și la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro – Reglementări/Acordul de mediu/Proiect decizie etapa de încadrare .

Publicul interesat poate înainta comentariile/observațiile la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț până la data de  26.10.2018”

 

                                           Director General Adjunct

                                            Ing. Laurentiu Capmare